Uvedení stacionárního defibrilátoru do provozu na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem

29. 6. 2018